Mevlud, Mawlud, Obiljezavanje Poslanikova Rodjenja, Dopustena Vjerska Inovacija

koji ocigledno ne znaci: “Svako oko cini blud;” nego, “Vecina ljudi je kriva za gledanje u zabranjeno (haram).” Osoba koja se rodila slijepa zasigurno nema mogucnosti da gleda u zabranjeno, a zna se zasigurno da Poslanici nikad ne gledaju u zabranjeno. Rijec (kul) u obadva Hadisa se shvata kao ‘vecina,’ iako se ista rijec tumaci i kao “sve” to ne znaci da je to slucaj sa svakim Hadisom. Ustvari, u komentaru Sahih Muslim, Imam en~Nevevijj kaze: “Poslanikove (sallallahu alejhi ve sellem) rijeci, su medu izrazima koji su (‘aam mahsuus), tj, uopcena izjava sa posebnim znacenjem; sto je poznata oblast Islama, i znacenje Hadisa je ” Vecina inovacija su zabluda.” Ova oblast se vidi u Kur’anu u trecem ajetu sure Ahqaf: sto znaci da je vjetar, koji je Allah poslao kao kaznu na drevni narod ‘Ad, unistio vecinu stvari. Prihvatanje interpretacije: “Svaka inovacija je zabluda,” kao znacenje sahih Hadisa od Ebu Davuda bi podrazumjevalo negiranje sahih Hadisa od Imam Muslima koji jasno izjavljuje da postoje dvije vrste inovacija: inovacije upute i inovacije zablude. Po Islamskim pravilima nije dozvoljeno tumaciti dva sahih Hadisa oprecno jedan drugom, stoga mi znamo pravo znacenje ovih Hadisa. Iako je vecina inovacija zabluda, ipak postoje brojne inovacije koje su Islamski pohvalne. Tokom svog halifata Omer ibn Hattab je inicirao okupljanje Muslimana tokom Ramadana da klanjaju zajednicki Teraviju Namaz. Kada je vidio ljude da obavljaju zajednicki Teraviju on je rekao:

sto znaci: “Kako je ovo dobra inovacija!” Visoki status Omera ibn Hattaba je opce poznat, stoga je vrijedno pomena da je Omer koristio rijec “inovacija” u svojoj pohvali. Iako je vecina inovacija zabluda, ipak postoje brojne inovacije koje su Islamski pohvalne. Da je svaka inovacija zabluda–kao sto neki smatraju–Omer ne bi uveo tu novu praksu, niti bi je pohvalio, pa ipak i Imam el~Buharijj i Imam Muslim prenose ovaj dogadaj. Tokom epohe Tabi’ina, koji su uzeli Islam direktno od Ashaba, druga pohvalna inovacija se pojavila. Prvobitno, arapska slova kao BE, TE, SE i JA, nisu imala tacke iznad ili ispod njih. Ova praksa se pojavila poslije Poslanikova vremena. Od vremena Poslanika (sallallahu alejhi ve sellem), mnoge inovacije su usvojene. Obiljezavajuci Poslanikov rodendan je pohvalna inovacija. To je plemenit dogadaj i od posebnog znacaja Muslimanima sirom svijeta. Mi se radujemo i dicimo sto smo pripadnici najvece nacije Islama–nacije Muhammeda–koji je najbolji Poslanik i najbolje Allahovo stvorenje. U suri Ali Imran, ajet 110, Allah kaze:

sto znaci: [Vi ste najbolji od svih naroda medu covjecanstvom; naredujete dobro (ma’ruf) i zabranjujete zlo (munker), i vjerujete u Allaha.] Ovaj ajet znaci da je Muslimanska nacija najbolja nacija zato sto je njen Poslanik najbolji Poslanik,” kao sto su Islamski ucenjaci objasnili. Muslimani su zahvalni Allahu za blagodat Islama i zato sto su sljedbenici Njegova miljenika Muhammeda. U suri Ali Imran, ajet 31, Allah kaze:

sto znaci: [Ako vi volite Allaha, onda slijedite mene (Poslanika), pa ce i vas Allah voljeti.]

Epilog prevodioca:

Hvaliti Poslanika je pohvalno, Mevlud (proslava njegova rodendana) je od znacajne koristi: jer i samo spominjanje Poslanika povecava ljubav prema njemu, a voljeti Poslanika je farz, a okupljanje Muslimana samo po sebi je dobro djelo, a kada se jos u takvom skupu hvali Poslanik onda je to vrlo pohvalno i pozeljno drustvo. Allah Milostivi kaze u suri El~Ahzab:

sto znaci: [Allah i Njegovi Meleki blagosiljaju Poslanika. O vjernici i vi ga blagosiljajte i lijepe rijeci mu upucujte.]

Page 2 of 4 | Previous page | Next page